Nyt on aika kaavoittaa uutta aikakautta keskustan viihtyvyyden ja toimivuuden hyväksi!

Vastaa alla olevaan kyselyyn ja vaikuta siihen, miltä sinun unelmiesi keskusta-alue voisi näyttää ja mitkä olisivat sen tärkeimmät elementit.

Alla Loimaan kaupungin sivujen teksti ja ohjeistus aiheesta. Kaikki mukaan!

Millaisena haluaisit nähdä kauppatorin ja Loimijoen rannan tulevaisuudessa? Vastaa kyselyyn ja osallistu samalla arvontaan.

Kauppatori on yksi Loimaan maamerkeistä. Se on sijainnut nykyisellä paikalla 1925 vuodesta lähtien. Torin ja sen läheisten alueiden toiminta on muuttunut ja kehittynyt ajan saatossa useaan otteeseen. Torin sekä sen viereisen puiston ja ranta-alueen yleissuunnitelma päivitettiin 2016. Tuon suunnitelman pohjalta uudistettiin torin viereinen puistoalue mutta rannan ja torin alueen päivittämistä ei ole vielä tehty.

Tarpeita ja ideoita alueen kehittämiselle on noussut säännöllisesti esille. Samalla on huomattu, että aiemmin tehty suunnitelma tarvitsee ainakin osittain päivitystä. Aiemman yleissuunnitelman, saatujen palautteiden sekä päättäjien ohjeistuksen pohjalta laadittiin kolme karkean tason ideasuunnitelmaa kauppatorin ja rannan alueesta. Ideasuunnitelmien laatimisessa käytettiin apuna FCG:n kaupunkisuunnitteluun erikoistunutta tiimiä. Suunnitelmilla halutaan nostaa esille vaihtoehtoisia toiminnallisuuksia ja toteutusmahdollisuuksia toriin, vanhan kaupungintalon paikkaan sekä rantaan liittyen. Tarkoitus ei ole toteuttaa mitään ideasuunnitelmaa sellaisenaan, vaan niiden avulla etsitään kiinnostavimmat ja tärkeimmät elementit, joista alueen kehittäminen kannattaa aloittaa.

Ideasuunnitelmia hyödyntäen on laadittu kysely, jossa jokainen loimaalainen ja Loimaalla vieraileva voi itse määritellä millaisista elementeistä oma unelmien tori ja ranta-alue koostuisi. Vastaaja pääsee myös priorisoimaan kehittämiskohteita, joiden toivoisi toteutuvan rajoitetulla budjetilla.

Kysely on auki toukokuun loppuun saakka. Vastausten perusteella koostetaan vielä yksi ideasuunnitelma, johon on kerätty eniten toivotut elementit. Torin kehittämisinvestoinneista päätetään erikseen mutta osallistamisen kautta koostettu ja priorisoitu ideasuunnitelma näyttää suuntaa minne torin ja rannan kehittämiseen suunnatut investoinnit kannattaa kohdentaa.

Nyt on jokaisella loimaalaisella ja Loimaalla kävijällä mahdollisuus vaikuttaa Loimaan keskustan tulevaisuuteen kyselyn kautta! Vastanneiden kesken arvotaan kolme 50 euron lahjakorttia loimaalaisiin yrityksiin. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella kirjastoissa sekä Loimaan kesän avaus -tapahtumassa 25.5.

Tutustu ideoita ja ajatuksia herätteleviin kolmeen ideasuunnitelmaan: Teema 1, Teema 2 ja Teema 3.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Paavo Laaksonen, paavo.laaksonen@loimaa.fi, puh. 050 409 8794